уверенность в будущемспокійна старість
ГоловнаІнформаціяНаписати намОсобистий кабінетРусская версия

Новини

29/06/2017 - Пенсионная реформа или "Как хотят обдурить «старых» пенсионеров"

20/08/2015 - "Некоторые особенности при расчетах и работе с Пенсионным калькулятором на нашем сайте"

20/08/2015 - Изменения в пенсионном законодательстве на 2015 год. «Что у нас плохого?..»

13/07/2012 - Внимание. "Важно для расчета пенсии на нашем сайте!"

12/04/2012 - Пенсионная реформа в Украине. "Досрочный выход женщин на пенсию"

12/04/2012 - Пенсионная реформа в Украине. "Пенсия в Украине при малом стаже"

21/03/2012 - Пенсионная реформа в Украине."О перерасчете по новому и об осовременивании пенсий в Украине"

16/12/2011 - Пенсионная реформа в Украине.Расчет пенсии по новому закону с 01.10.2011 года

11/02/2011 - Как рассчитывать пенсию в Украине

27/10/2011 - "Пенсионный калькулятор пенсионного фонда"

30/07/2011 - "Пенсионная реформа 2011. Советы по расчету и перерасчету пенсий"

22/06/2011 - Караул! Грабят чернобыльцев!!

13/06/2011 - Пенсионная реформа 2011 лохотрон номер 2

23/05/2011 - До системи обчислень занесено середню заплатню за березень 2011 року у сумі 2253 гривень 90 копійок.

02/03/2011 - До системи обчислень занесено середню заплатню за весь 2010 рік у сумі 1982 грн 63 коп.

12/02/2011 - Пенсионная реформа 2011 и её «громадське обговорення»

30/12/2010 - Пенсионная реформа 2011 в Украине.
С вилами на майдан!?

29/11/2010 - Перспективы пенсионной реформы в Украине

17/06/2010 - Советы по расчету и перерасчету пенсий

16/06/2010 - Попередження для тих, хто був на обліку в центрі зайнятості.

22/03/2010 - Открытое письмо Президенту Украины Януковичу Виктору Федоровичу Требуем справедливых и равных для всех пенсионных законов!

14/03/2010 - Внимание! Беспрецедентная акция! Бесплатный расчет пенсии! Отныне расчитывайте себе на нашем сайте пенсию бесплатно! Бесплатный пенсионный калькулятор

28/10/2009 - Две истории из жизни пенсионеров Учитесь на чужих ошибках!

18/09/2009 - "Пенсійний фонд України попереджає!"

14/08/2009 - «Осовременивание» и индексация пенсий в Украине. «Маленькие хитрости» или большой лохотрон?

ОФЕРТА

Україна, м. Біла Церква
21 жовтня 2008р.
Нова редакція
14 березня 2010р.

Основні терміни та скорочення.

Сайт – web-сайт pensia.in.ua;

Пенсіонер – фізична особа - клієнт Сайту;

Розрахунок – підбір оптимальних періодів, за котрі Пенсіонеру слід подавати відомості про свою зарплатню до пенсійного фонду на підставі введених на Сайті Пенсіонером даних;

Термін дії реєстрації – термін впродовж якого Пенсіонер має право проводити Розрахунки на Сайті і впродовж якого зберігаються усі данні, введені пенсіонером, в останній їх версії;

Особистий кабінет – сукупність веб-сторінок на Сайті, доступ до котрих має виключно Пенсіонер і за допомогою котрих пенсіонер вносить свої данні на Сайт, спілкується з Виконавцем, поповнює рахунок, тощо.

1. Загальні положення

1.1. Даний документ є офіційною пропозицією (публічною офертою) редакції сайту «Розрахунок пенсій в Україні» (надалі “Виконавця”) будь-якій фізичній особі (надалі Пенсіонеру) у наданні послуг з розрахунку пенсії. Вказана оферта є публічним договором приєднання, тобто згідно зі статтями 633, 634 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх споживачів та не можуть бути змінені другою стороною договору. Відповідно до статей 638, 642 Цивільного кодексу України, якщо Ви згодні з умовами (акцепту) даної оферти, Ви повинні провести оплату послуг відповідно до умов цієї оферти. В цьому випадку договір вважатиметься укладеним, а наша фірма такою, що прийняла на себе зобов'язання надавати послуги передбачені цією офертою.

1.2. Оферта набуває чинності з моменту надходження відомостей з банку про оплату за послуги на рахунок Виконавця

2. Предмет оферти

2.1. Предметом даної оферти є надання засобами Сайту консультаційних послуг з розрахунку пенсії за віком пенсіонерам без пільг, а також перерахунок працючим пенсіонерам котрі жодного разу не робили перерахунок до 1 січня 2008 року, котрі мають 20 років (для жінок) або 25 років (для чоловіків) страхового стажу.

2.2. Виконавець здійснює розрахунок пенсії відповідно до чинного пенсійного законодавства України. Сайт не розрахований на застосування для держслужбовців, наукових працівників, військових, шахтарів, ліквідаторів, інвалідів і інших особливих категорій (розрахунки для цих категорій планується вводити на майбутнє в процесі розвитку сайту). Здійснюється лише розрахунок пенсій, а також перерахунок (за умови, що не робився перерахунок до 01.01.2008 р.) для звичайних пенсіонерів по стажу. Повернення перерахованих виконавцю грошей не здійснюється.

2.3. Виконавець здійснює обслуговування абонента на своєму Сайті на умовах, перерахованих у Додатку 1 до даної оферти.

2.4. Виконавець залишає за собою право змінювати умови даної оферти з попередженням на Сайті не пізніше ніж за 10 діб до набуття змінами чинності.

3. Порядок надання послуг

3.1 Пенсіонер самостійно здійснює безкоштовну реєстрацію на Сайті. Реєстрація вважається виконаною після отримання Пенсіонером запрошення увійти на Сайт під своїм логіном та паролем чи після першого входу на Сайт під своїм логіном і паролем.

3.2. З моменту першого зареєстрованого входу Пенсіонера на Сайт під своїм логіном та паролем для Пенсіонера створюється його віртуальний особистий кабінет.

3.3 З моменту реєстрації та до моменту прийняття Виконавцем відомостей про оплату Пенсіонер може використовувати Сайт та свій особистий кабінет на Сайті виключно в ознайомчому режимі, а також для введення інформації по заробітної платі.

3.4. Після реєстрації на Сайті Пенсіонер самостійно здійснює ознайомлення з принципами користування Сайтом. У разі виникнення питань щодо користування Сайтом Пенсіонер може задати питання у відповідній формі запиту у розділі «Інформація».

3.5 Питання Пенсіонера передаються програмним забезпеченням Сайту з використанням засобів електронної пошти. Відповіді надходять на адресу, вказану пенсіонером при написанні питання у формі питань.

3.6. Засоби спілкування Пенсіонера з Виконавцем, не передбачені у пп..3.4.та 3.5. даної оферти не підтримуються.

3.7. Після переведення особистого кабінету Пенсіонера в робочий режим Пенсіонер можє самостійно здійснити розрахунок пенсії.

3.8. За результатами Розрахунку та на підставі внесених Пенсіонером даних для Пенсіонера готується повна роздруківка всіх даних, котрі необхідні для звірки з даними пенсійного фонду України для приведення у відповідність розміру реальної пенсії Пенсіонера з розміром, нарахованим у особистому кабінеті на Сайті. (Можливі невеликі розбіжності через те, що, зазвичай, на момент розрахунку можуть бути невідомі показники середніх зарплат по Україні за останні місяці, що використовуються при розрахунку коефіцієнтів. Ці показники розміщуються на сайті Пенсійного фонду з затримкою в 2-3 місяці, і тому в розрахунку використовуються передбачувані нами приблизні показники.)

4. Обов’язки Виконавця

4.1. Надати повну та достовірну інформацію про Сайт та його використання.

4.2. Призначити особистому кабінету Пенсіонера номер.

4.3. Здійснювати консультування з питань, пов’язаних з виконанням цієї оферти, засобами, передбаченими у пп. 3.4 та 3.5.

5. Відповідальність сторін

5.1. За невиконання чи неналежне виконання зобов’язань за даною офертою Виконавець несе відповідальність відповідно до чинного законодавства України,але не більш, ніж у розмірі сплаченої Пенсіонером послуги.

5.2. Пенсіонер для доступу на Сайт використовує канали зв’язку, надані третіми сторонами. Виконавець не несе відповідальність за якість послуг наданих іншими організаціями, а також за затримки та перерви в роботі, котрі виникають безпосередньо чи опосередковано з причин котрі знаходяться поза сферою контролю з боку Виконавця.

5.3. Виконавець не несе відповідальності за наслідки використання Сайту Пенсіонером чи будь-якими іншими особами.

5.4. Виконавець не бере жодної участі, в тому числі і у якості посередника, у спілкуванні Пенсіонера з державними установами та організаціями а також фізичними особами.

5.5. Збереження у таємниці паролю Пенсіонера на доступ до його особистого кабінету покладається на Пенсіонера.

5.6. У разі, якщо пароль Пенсіонера стане відомим іншим особам, Виконавець не несе відповідальності за збереження у таємниці даних, введених Пенсіонером у особистому кабінеті.

5.7. Виконавець не несе відповідальності за якість надання послуг у разі введення Пенсіонером неточних, неправдивих, хибних чи неповних даних про себе, свою зарплатню, та інших даних, що їх вимагає вводити особистий кабінет.

Додаток №1

до ОФЕРТИ редакції сайту pensia.in.ua від 14 березня 2010р.

ОСНОВНІ УМОВИ

надання консультаційних послуг з розрахунку пенсії на Сайті

1. Початок надання послуг відбувається з моменту реєстрації на Сайті.

2. Данні, що їх ввів Пенсіонер у своєму особистому кабінеті зберігаються до сплину Терміну дії реєстрації

3. Пенсіонер має право вносити нові дані чи виправляти старі у своєму особистому кабінеті до закінчення Терміну дії реєстрації навіть після проведення останнього розрахунку.

4. Якщо впродовж 31 доби з моменту реєстрації на Сайті особистий кабінет Пенсіонера не переведено в робочий режим, Виконавець залишає за собою право знищити на своєму Сайті віртуальний особистий кабінет Пенсіонера та всі його відомості.

5. Термін дії реєстрації закінчується рівно через 90 діб після зарахування до особистого кабінету Пенсіонера останнього розрахунку.

6. Вартість обслуговування особистого кабінету Пенсіонера становить 0 гривень 00 копійок на місяць.

7. Вартість одного Розрахунку станом на 14 березня 2010 року становить 0 гривень 00 копійок.

8. Некоректне використання Сайту : Несанкціоноване втручання в роботу сайту карається відповідно до чинного законодавства України та дає Виконавцю право перекрити Пенсіонеру доступ до Сайту у будь-який, дозволений законами України спосіб.

9. Виконавець залишає за собою право надавати усі данні Пенсіонера уповноваженим на те представникам державних органів у разі прийняття відповідного рішення уповноваженими органами згідно чинного законодавства України.

"Расчёт пенсий в Украине" на русском языке

Авторизація
Ім'я:
Пароль:
Забули пароль?
Додаткова
Реклама